Οικογενειακό δικαστήριο στην Γερμανία απεφάνθη πως την απόφαση θα την πάρει ο γονέας που τηρεί τις συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμού (Stiko). 

Τι γίνεται στην περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν μεταξύ τους για το αν το παιδί τους πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι κατά του κορονοϊού;

Σύμφωνα με οικογενειακό δικαστήριο στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, η απόφαση μεταφέρεται στον γονέα που ακολουθεί τις συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμού (Stiko).

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε προχθές αφορούσε διαφωνία μεταξύ διαζευγμένων συζύγων που είχαν δύο παιδιά ηλικίας 12 και 14 ετών αντίστοιχα. Οι δύο γονείς μοιράζονται την επιμέλεια.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, μητέρα και πατέρας είχαν αρχικά συμφωνήσει να λάβουν τη σύσταση της παιδίατρου ως σημείο αναφοράς και κανόνα για το ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών τους κατά του κορονοϊού.

Αργότερα όμως, η μητέρα απέρριψε τη σύστασή της και γενικά εμπόδιζε  τον εμβολιασμό τους. Το οικογενειακό δικαστήριο στο ειρηνοδικείο του Bad Iburg έδωσε στη συνέχεια κατόπιν διαταγής την δυνατότητα απόφασης στον πατέρα. 

Αυτό αντιστοιχεί στη νομολογία του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Το παιδί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Εάν δεν υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι λόγω του εμβολιασμού για το παιδί, η απόφαση πρέπει καταρχάς να μεταφερθεί στον γονέα που τηρεί τη σύσταση εμβολιασμού της Stiko.

Μια τέτοια γενική σύσταση εμβολιασμού, τόνισε το δικαστήριο, υπάρχει για παιδιά ηλικίας από 12 ετών στην περίπτωση του κορονοϊού.

Η ίδια η θέληση του παιδιού πρέπει επίσης να λαμβάνεται  σοβαρά υπόψη κατά την αποσαφήνιση των διαφωνιών γύρω από την επιμέλεια – αλλά σύμφωνα με το νομικό καθεστώς μόνο εάν το παιδί “δύναται επίσης να σχηματίσει ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με το θέμα της επιμέλειας όσον αφορά την ηλικία και την ανάπτυξή του”.

Εάν ένα παιδί δεν μπορεί να σχηματίσει δική του γνώμη σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους του εμβολιασμού λόγω της συμπεριφοράς ενός γονέα που στοχεύει σε “φόβο και εκφοβισμό”, η θέληση του παιδιού δεν εμποδίζει τη μεταφορά της απόφασης σε έναν από τους γονείς του, εξήγησε το δικαστήριο.

Φίλιππος Ζάχαρης

iatronet.gr

emeral01
Συντάκτης

Δεν μπορείτε να κάνετε πλέον σχόλιο.

Pin It