Τι είναι η εξέταση τρίπλεξ καρδιάς;

Στηρίζεται στην αρχή εκπομπής ήχων υψηλής συχνότητας (πέρα από το ακουστικό φάσμα), υπερήχων, οι οποίοι αφού προσκρούσουν σε κάποια επιφάνεια, ανακλώνται, διερχόμενοι δε από πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο μετατρέπονται σε ηλεκτρικό κύμα και σχηματίζουν εικόνες.

Το τρίπλεξ καρδιάς, ξεκίνησε από την ασπρόμαυρη απεικόνιση της καρδιάς, στην συνέχεια κατέστη δυνατή η απεικόνιση της αιματικής ροής στα διάφορα μέρη της καρδιάς και μετά εξελίχθηκε στην έγχρωμη απεικόνιση της αιματικής ροής.

Το τρίπλεξ καρδιάς και τα παιδιά

Το τρίπλεξ είναι μία διαγνωστική εξέταση αξιόπιστη, ανώδυνη, ακίνδυνη και χωρίς ακτινοβολία. Ειδικά για τα παιδιά είναι μία εξέταση που την απολαμβάνουν αφού περάσει ο πρώτος φόβος για το άγνωστο. Δεδομένου ότι τα παιδιά σήμερα, είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία, η χρήση του ηχοβολέα – κάμερας και της οθόνης με τα χρώματα τους είναι προσιτή και νοιώθουν ασφαλείς.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Το τρίπλεξ, γίνεται στο Ιατρείο με το παιδί ξαπλωμένο στο εξεταστικό κρεβάτι με τους γονείς του δίπλα. Μπορεί να ακούει παραμύθια, τραγούδια ή να βλέπει κάποιο αγαπημένο του video. O παιδοκαρδιολόγος, με τον ηχοβολέα – κάμερα τον «χαϊδεύει» στο στήθος αριστερά στο σημείο της καρδιάς, χωρίς να τον πονά καθόλου.

Η  συνεργασία του παιδιού, εξαρτάται από την καλή προετοιμασία του από τους γονείς και κυρίως από την ικανότητα του παιδοκαρδιολόγου να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις και σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί.

Η αξία της εξέτασης τρίπλεξ για τις παθήσεις καρδιάς στα παιδιά

Ως διαγνωστική μέθοδος μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορούμε να διαγνώσουμε σχεδόν όλες τις καρδιακές παθήσεις στον παιδικό πληθυσμό.

Καταρχάς ελέγχουμε την βασική ανατομία της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων (αορτή και πνευμονική) στο παιδί, ώστε να γνωρίζουμε ότι έχουμε μια «φυσιολογική» καρδιά.

Παρακολουθούμε την ανάπτυξη της καρδιάς σε καθορισμένες ηλικίες καθώς και την λειτουργικότητα αυτής, ώστε να είναι το παιδί όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές κατά τις αθλητικές του δραστηριότητες.

Όταν η κλινική εξέταση, η οποία πρέπει πάντα να προηγείται οποιασδήποτε άλλης εξέτασης, μας οδηγήσει σε διάγνωση κάποιας καρδιακής πάθησης, το τρίπλεξ είναι η εξέταση εκλογής, η οποία θα επιβεβαιώσει την κλινική μας διάγνωση.

Συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες μπορούμε να τις διαγνώσουμε με το τρίπλεξ. Στις βαλβιδοπάθειες μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τον βαθμό στένωσης ή ανεπάρκειας. Η παρουσία περικαρδιακού υγρού στην περικαρδίτιδα καθώς και η παρουσία εκβλαστήσεων στην ενδοκαρδίτιδα (καρδιακές παθήσεις που οφείλονται σε λοιμώδη παράγοντα ή σε άλλα αίτια) διαγνώσκονται αρχικά και παρακολουθείται η εξέλιξή τους στην πορεία με το tripex.

Στα παιδιά που οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι περίπου 0,4%, και οι επίκτητες δεν είναι συχνές σε αντίθεση με τους ενηλίκους, η χρήση του τρίπλεξ περιορίζεται κυρίως στον προληπτικό – προαθλητικό έλεγχο που συνιστάται να γίνεται κατά την σχολική ηλικία και στην εφηβεία.

Υπάρχουν συγγενείς καρδιοπάθειες, χωρίς συμπτώματα ή κλινικά ευρήματα, μη σημαντικές, στις οποίες όμως απαγορεύεται η συμμετοχή σε ορισμένα αθλήματα. Η προληπτική εξέταση στην σχολική ηλικία και κυρίως στην προεφηβεία, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και την διενέργεια τρίπλεξ, θα τις διαγνώσει και θα συσταθεί στο παιδί-έφηβο να αποφύγει την συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.

Στα παιδιά η καρδιά, όπως όλα τα όργανα αναπτύσσονται ανάλογα με την ηλικία .Το τρίπλεξ μας βοηθάει να παρακολουθούμε την καρδιακή ανάπτυξη ανώδυνα, αναίμακτα και με ασφάλεια, ιδιότητες ιδιαίτερα χρήσιμες και πολύτιμες για τα παιδιά μας.

ΠΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ 1

Παϊλόπουλος Βασίλειος – Παιδίατρος/Παιδοκαρδιολόγος –

Όμιλος Ευρωκλινικής 


Δάφνη Ζουνίγκα

“Ο πλανήτης δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μας στηρίζει, και εμείς διαπράττουμε συνεχώς εγκλήματα κατά της φύσης”

— Δάφνη Ζουνίγκα, Αμερικανίδα ηθοποιός

Baby Mag April 2024

Κατηγορίες:

Παιδί, Παιδιατρική,

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου, 2024